10. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u srijedu, 21. rujna 2022. godine, u 19:00 sati

za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvješće načelnika za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022. godine
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01.01.2022.-30.06.2022. godine

3.1. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marija Bistrica

3.2. Polugodišnji izvještaj o danim jamstvima

3.3. Polugodišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe

3.4. Polugodišnji izvještaj o zaduživanju

 1. Polugodišnje izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture
 2. Polugodišnje izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture
 3. Polugodišnje izvršenje Programa javnih potreba u kulturi
 4. Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od turističke pristojbe
 5. Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada
 6. Polugodišnje izvršenje Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo
 7. Odluka o polugodišnjem izvršenju socijalnog programa Općine Marija Bistrica
 8. Polugodišnje izvršenje Odluke o utrošku sredstava od šumskog doprinosa
 9. II. izmjena Plana proračuna za 2022. god.

12.1. Obrazloženje uz II. izmjenu Plana proračuna za 2022. godinu

 1. II. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 2. II. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 3. I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 4. I. izmjena socijalnog programa Općine Marija Bistrica za 2022. godinu
 5. Odluka o grobljima
 6. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika i ostalih usluga ukopa
 7. Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke obavljanja dimnjačarskih poslova
 8. Odluka o prijedlogu imenovanja članova Nadzornog odbora komunalnog društva Lijepa Bistrica d.o.o.
 9. Razno

Predsjednik

Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.

Skip to content