11. sjednica Općinskog vijeća

KLASA: 023-01/22-01/8

URBROJ: 2140-22-02-22-1

Marija Bistrica, 2. studenoga 2022. god.

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u ponedjeljak, 7. studenoga 2022. godine, u 19:00 sati

za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća
  2. Odluka o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Humvio d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.
  3. Odluka o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta
  4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  5. Odluka o financiranju Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda
  6. Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva Lijepa Bistrica d.o.o.
  7. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru
  8. Odluka o davanju suglasnosti na godišnji Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu
  9. Izmjena Etičkog kodeksa
  10. Razno

Predsjednik

Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.

Skip to content