12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U četvrtak 15. prosinca održana je 12. Sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica, na kojoj je prihvaćena Treća Izmjena proračuna za ovu godinu i Plan proračuna za slijedeću godinu. Trećom izmjenom ovogodišnji proračun smanjen je na prihodovnoj strani za 1.805.792,75 kuna i sada iznosi 34.125.800,01 kn. Riječ je o završnom poravnanju, temeljnom na, sada na kraju godine, već poznatim financijskim pokazateljima. Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički pojasnio je kako su svi projekti koji su odrađivani i sve projekcije koje su očekivane više nego jasni. ”Iznevelirali smo i uskladili sve te pozicije, sve proračunske programe, a promjene u odnosu na drugu izmjenu su male. Smanjenje se odnosi na neke očekivane pomoći, a koje nisu realizirane u ovom razdoblju. Radi se o našim velikim projektima, kod kojih dinamika isplate EU sredstava nije išla prema očekivanjima, pa je za ta sredstva to iznivelirano, a ostalo je više-manje kako je bilo i u prošloj izmjeni.” – rekao je načelnik Milički.

Proračun za 2023. skoro 4,5 mil eura

Što se pak tiče proračuna za 2023. godinu, planirani prihodi Općine Marija Bistrica iznose 33.270.460,85 kuna ili 4.415.749,00 eura, koliko su predviđeni i rashodi. Načelnik Milički je zahvalio vijećnicima što su podržali ovaj proračun za kojega smatra da je uravnotežen, socijalno osjetljiv i razvojan. ”Svi znamo da nosu laka vremena, svi ovi globalni poremećaji su se spustili i na lokalnu razinu. No, u proračun smo ugradili neke kapitalne projekte, prije svega nam je bitna dogradnja našeg dječjeg vrtića da konačno riješimo problem kapaciteta vrtića, ima tu dosta i komunalnih programa po pitanju izgradnje i održavanje, neki su vezani i uz vatrogasce, društvene domove, a na groblju krećemo sa izgradnjom okvira, čime pokrećemo i to naše novo groblje. Prioritet su nam i klizišta, a dio njih smo prijavili prema Fondu solidarnosti, a postoje i neke novine, kao povećanje naknada u Socijalnom programu, kao i za novorođenčad a tu je i jedan novi program koji se tiče ostanka mladih na području Općine Marija Bistrica, a to je poticanje rješavanja stambenog pitanja, a to je pomoć pri izgradnji, dogradnji ili kupnji prve nekretnine, tako da mislim da smo dobo izbalansirali taj novi proračun i njime smo zadovoljni.” – zaključio je bistrički načelnik.

Poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih

Na dnevnom redu bilo je još nekoliko točaka, izdvajamo Odluku o socijalnoj skrbi, koja je prilagođena novim zakonskim okvirima, a njome se utvrđuju uvjeti, opseg i postupak za ostvarivanje određenih oblika naknada koje su od bitnog utjecaja na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih građana na području Općine Marija Bistrica. Prihvaćena je i Odluka o mjerilima, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja, kojom se u cilju demografske obnove, smanjenja iseljavanja te povećanja broja stanovnika na području Općine Marija Bistrica, uređuju mjere, kriteriji i postupci za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja Općine Marija Bistrica. Korisnici mjera iz ove Odluke su mlade obitelji pod uvjetom da u svom vlasništvu nemaju drugi stan, obiteljsku kuću, kuću za odmor ili sličan objekt pogodan za stanovanje, da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili, odnosno da im kupljena nekretnina ili nekretnina koju grade /rekonstruiraju predstavlja prvu nekretninu za stanovanje na području Republike Hrvatske. Određene izmjene pretrpjele su i Odluke: o komunalnim djelatnostima na području općine Marija Bistrica, o komunalnoj naknadi, o komunalnom redu i kupnji nekretnina. Također Vijeće je dalo suglasnost na Statut Dječjeg vrtića ”Pušlek” kao i na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu vrtića, a koji su usklađeni i prilagođeni trenutnom stanju i Zakonu.

Skip to content