27. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 1. prosinca održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Nakon usvajanja zapisnika sa prošle sjednice, jednoglasno je prihvaćen Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Statuta, vezan uz osnivanje komunalnog poduzeća i tu na preporuku Ureda državne uprave, zbog usklađenja odredbi sa zakonom. Vijeće je prihvatilo i Prijedlog izmjene odluke o nerazvrstanim cestama, vezano za cestu u Selnici. Razlog je pojasnio načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički. ”Radio se o prijavi nerazvrstane ceste prema fondovima EU – mjera 7 – rekonstrukcija i gradnja nerazvrstanih cesta. Odlučeno je zajedno sa mještanima Selnice da se prijavi cesta u dužini od 4850 metara, koja kreće od mosta na Krapini, pa kroz polje u Selnici, preko zaseoka Srebačići, pa se kroz šumski dio spaja na drugu Selnicu kod županijske ceste. Sama investicija bi trebala iznositi oko 3,5 milijuna kuna. Vjerujem da ćemo do proljeća slijedeće godine pripremiti sve potrebno za prijavu na EU fondove, i ako prođe evaluaciju, nadamo se da ćemo dobiti jednu modernu prometnicu, koja će povezivati dvije Selnice”. Vijeće je, također jednoglasno, prihvatilo i prijedlog Odluke o preuzimanju drvene kuće u vlasništvo Općine Marija Bistrica. Riječ je o kući u Cerinama, u parku skulptura koja je nedovršena, bez vrata i prozora. Načelnik Marije Bistrice Josip Milički objasnio je da se kuća namjerava pretvoriti u centar za posjetitelje, te je taj projekt prijavljen na natječaj Ministarstva turizma. Od 268 prijavljenih projekata iz cijele Hrvatske, ovaj je ušao u uži izbor od 68, pa se načelnik nada sredstvima. Vrijednost je oko 450 tisuća kuna, a sufinancira se do 80 %, pa bi se uredio prostor u parku skulpture i kuća, kako bi se pojavo dodati sadržaja za posjetitelje Marije Bistrice. Donesena je i odluka o odabiru ponuditelja za zimsku službu, a prema povoljnijoj ponudi izabrana je tvrtka Autoprijevoz i niskogradnja Košec. Vijećnicima je prezentirana i peticija za povratak zelene tržnice petkom na Trg pape Ivana Pavla II, koju je pokrenuo Hrvoje Tomurad, kao razlog navodeći između ostalog i pad prometa. Prikupio je 139 potpisa. Podsjetimo, Vijeće je nedavno donijelo odluku o preseljenju tzv. zelenog placa nekoliko desetaka metara dalje od trg, pod zid u ulici Kralja Tomislava i to do kraja godine bez naknade. U Općini se i dalje smatra da je nova lokacija pogodnija, a u međuvremenu je stigao i dopis policije, u kojem se apelira na bolju protočnost županijske ceste kroz središte Marije Bistrice, što je još jedan razlog zbog kojega odluka ostaje na snazi.

Skip to content