35. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

U utorak 14. ožujka je održana 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Na početku su prihvaćene dvije odluke vezane uz Zagorski vodovod. Stoga je na sjednici gostovao i direktor Zagorskog vodovoda Mario Mihovilić. Prihvaćene su Odluka o izdavanju suglasnosti za zaduženje Zagorskom vodovodu i to za dugoročno zaduženje u predviđenom iznosu kredita od 4.680.000,00 kuna za projekte dogradnje, adaptacije i opremanja poslovne građevine – upravne zgrade Zagorskog vodovoda (3.000.000,00 kuna) i nabavu radnih vozila i strojeva u svrhu obnove voznog i strojnog parka i kvalitetnijeg obavljanja djelatnosti (1.680.000,00 kuna). Također donesena je Odluka o prihvaćanju pisma namjere Zagorskog vodovoda, namjere suradnji na provedbi projekta Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor te Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju i Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici. Na dnevnom redu bilo je i Izvješće o radu načelnika za drugu polovicu 2016. godine. Načelnik je napomenuo kako je otvaranje mjere 7.4 na koju će se prijaviti spomenuti veliki projekti očekuje 18. travnja. Na sjednici su bez rasprave prihvaćene i neke tehničke odluke, a izdvajamo Odluke o izvršenju Programa izgradnje i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini, Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe iz Proračuna Općine Marija Bistrica za 2017. godinu i Odluku o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica.

Donosimo kompletno izvješće načelnika:

I. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Izgradnju nove vodospreme u Cerinama (600m3) za potrebe budućeg vodoopskrbnog sustava Globočec i Poljanica ponovno je Zagorski vodovod prijavio na natječaj Hrvatskih voda i isti je prošao preliminarno bodovanje. Očekuje se da će isti biti prihvaćen i krenuti se s realizacijom projekta. Također je za izgradnju vodoopskrbnog sustava Hum Bistrički dobivena građevinska dozvola. Nositelj navedenih projekta je Zagorski vodovod, a sredstva za izgradnju planiraju se osigurati dijelom preko Hrvatskih voda, a dijelom preko EU fondova Ruralnog razvoja, mjera 7. Na izvorištu Oštri Hum Laz vrši se ispitivanje u svrhu dobivanja parametra izdašnosti izvorišta te vodopravne dozvole. Prema zahtjevima struke, ispitivanja se moraju izvršiti u svim godišnjim dobima kako bi se dobili relevantni i pouzdani uzorci. U lokalni vodoopskrbni sustav Marije Bistrice i dijela Laza za koji se brine Općina Marija Bistrica se redovito ulaže u okviru redovnog održavanja. Prilikom izgradnje novog nogostupa prema naselju Globočec zamijenjen je magistralni vodovod u dužini od 200 metara. U Cerinama (Gornjoselska ulica) izgrađen je novi dio vodovodne mreže na koji je spojen Centar za posjetitelje i osam objekata u blizini. U naselju Podgorje Bistričko zamijenjeno je 300 metara dotrajalih vodovodnih cijevi s novima. Po pitanju projekta aglomeracije Zlatar, nakon nivelacije postojeće studije isplativosti (uzet je u obzir ES, ekvivalent stanovnika, 15.000 umjesto prijašnjih 25.000) dio mreže koji se planirao izgraditi je s prijašnjih 27 km smanjen na 22 km i podijeljen u dvije faze izgradnje. Imovinsko pravni odnosi su riješeni, projektna dokumentacija završena i isti je u visokoj fazi spremnosti za prijavu na EU fondove. Nositelj projekta je Zagorski vodovod u suradnji s Hrvatskim vodama i namjerava se financirati iz EU fondova. Rok realizacije prve faze (magistralni vodovi) je 2020. godina.

II. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Nakon raspisanog postupka javne nabave s predmetom nabave asfaltiranje nerazvrstanih cesta za dionicu NC-1-151 – Šuštići – Podgorje Bistričko, ista je obnovljena u ukupnoj dužini 500 metara i vrijednost radova je po okončanoj situaciji iznosila 155.854,80 kuna. Udruženim sredstvima se asfaltirala i dionica NC prema vinariji Matoš u vrijednosti 34.000 kuna. S Hrvatskim cestama je izgrađen nogostup u naselju Tugonica uz D29 i to u dužini 580 metara, čime se uveliko povećala sigurnost u prometu svih sudionika na tom dijelu državne ceste. Ugovoreno je i asfaltiranje nerazvrstane ceste na Lazu od crkve prema D29 kao i izrada novog dodatnog pješačkog prelaza na bistričkoj obilaznici za koji je Općina izradila projektnu dokumentaciju i ishodila potrebne dozvole, a početak radova se planiraju početkom 2017. godine. U partnerstvu sa ŽUC-om je izrađena projektna dokumentacija za budući nogostup od Marije Bistrice prema Globočecu i dionicu Marija Bistrica – Podgorje Bistričko. Potkraj godine je počela izgradnja nogostupa prema naselju Globočec. U međuvremenu dogovorena je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Selnici, odnosno naselju uz Vatrogasni dom DVD-a Selnica. U samom centru Marije Bistrice postavljen je usporivač prometa – pješački prijelaz kako bi se smirio promet u samom centru i povećala sigurnost pješaka, a postavljen je i mjerač brzine za usporavanje prometa kod groblja iz smjera Globočec. Obnovljena je i županijska cesta preko Poljanice Bistričke prema Konjšćini u dužini od 2.000 metara. Nakon dobivene građevinske dozvole i raspisivanja natječaja javne nabave za izgradnju parkirališta kod Doma zdravlja izgrađeno je novo parkiralište s 44 parkirnih mjesta. Zamijenjena je i javna rasvjeta i uređena hortikultura. Vrijednost izvedenih radova iznosi 387.800,61 kuna. Navedeni projekt prijavljen je na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova te su dobivena sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 162.000,00 kuna. U naselju Podgrađe je izgrađen novi most preko potoka Bistrica. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 350.000,00 kuna dok je Općina Marija Bistrica sudjelovala s 120.000,00 . kuna. U sklopu projekta se uredilo i korito potoka Bistrica u dužini 500 metara. Za potrebe buduće rekonstrukcije, proširenja i modernizacije postojeće nerazvrstane ceste Selnica NC 1-098 Krajačići-Srebačići-Gajski-Škvorci izrađene su snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja kao i geodetskog situacijskog nacrta s firmom „Geo2M“ d.o.o u iznosu od 93.600 kuna. Nakon izrade geodetske dokumentacije i po provedenom natječaju sklopljen je Ugovor s firmom „Hršak&Hršak“ d.o.o. o izradi glavnog građevinskog projekta prometnice – cesta Selnica NC 1-098 za iznos od 122.500 kuna. Navedeni projekt namjeravamo prijaviti prema EU fondovima, ruralni razvoj, mjera 7.2. Nerazvrstane ceste su održavane u dogovoru s MO i saniraju se oštećenja asfaltiranih cesta na koje je utrošeno 91.531,88 kuna, vrše iskopi i čišćenje odvodnih kanala, propusta, ugradnja kamenog agregata i malčanja. I dalje nam velike probleme zadaju postojeća i novoaktivirana klizišta na nerazvrstanim cestama. Sva klizišta su evidentirana i unesena u bazu, te prijavljena u program sanacije KZŽ. Manja klizišta saniramo vlastitim sredstvima. Nastavljeno je nadopunjavanje osnovne i turističke prometne signalizacije na području cijele općine. I dalje se sklapaju ugovori između Općine Marija Bistrica i mještana temeljem kojih se planiraju asfaltirati nerazvrstane ceste i to u financijskom omjeru 66,7% – 33,3% te su ugovorene dionice u naselju Sušobreg 640 metara, Laz Mikuši 172 metara i Podgorje Bistričko 71 metar sve zajedno ukupne vrijednosti 465.000 kuna koje se planiraju realizirati u prvoj polovici 2017. godine.

III. JAVNA RASVJETA

Općina Marija Bistrica je uključena u županijski projekt master plana javne rasvjete pod nazivom Newlight kojeg je nositelj REGEA i kojim se planira preko EU sredstava javna rasvjeta na području općine modernizirati i učiniti energetski učinkovitijom čime bi se ostvarile određene uštede. Zbog žalbi na javni natječaj vezan uz poslove energetskih pregleda općina i gradova, nastavak projekta je usporen. Rok za završetak cijelog projekta je listopad 2018. Sredstva koja bi se uložila u energetsku obnovu javne rasvjete planira se u omjerima 85% EU fondovi, a 15 % JLS. Nakon što je u prvoj polovici godine u dijelu naselja Bajsi (Selnica) postavljena LED javna rasvjeta koje do sada nije bilo u tom dijelu naselja, izvršene su tehničke pripreme za nastavak projekta čime bi se rasvjeta postavila u cijelom naselju. Početak radova se planira u prvoj polovici 2017. Postavljena je javna rasvjeta na dionici od kalvarije preko Karmela do spoja Podgorje Bistričko obzirom da istu dionicu koriste i hodočasnici i naši mještani u velikom broju.IV.

IV. TURISTIČKA INFRASTRUKTURA

Nakon prijave i prolaska na natječaju sklopljen je Ugovor s Ministarstvom turizma za sufinanciranje projekta Centra za posjetitelje kojim će se postojeća nedovršena drvena kuća u parku skulptura Cerine staviti u turističku funkciju. Nakon provedenog javnog natječaja za građevinske radove sklopljen je Ugovor s firmom „Tisa gradnja“ kao najboljim ponuđačem na iznos od 292.994,77 kn. Radovi su završeni sredinom studenog mjeseca. Prostor je namještajem u stilu drvenih igračaka je opremio obrt „Tamburica“ iz Tugonice, a multimedijom firma Applicon d.o.o.. Navedenim projektom će se prezentirati stari zanati, prvenstveno drvene igračke. Centar je opremljen modernim multimedijalno interaktivnim sučeljem kao i izložbeno prezentacijskim prostorom. Vrijednost cijelog projekta iznosi 400.000 kuna, a Ministarstvo turizma sufinancira iznos od 200.500 kuna. U drugom dijelu 2017. godine nastavljeni su i završeni radovi na bojanju turističkih sjenica na području općine kao i bojanju i zaštiti svih skulptura u Parku skulptura „Cerine“. U sklopu prekograničnog projekta Ride&bike je na općinskoj čestici u naselju Hum Bistrički postavljena tzv. pametna klupa. Prijavili smo se na natječaj kojim bi navedeno biciklističko odmorište opremili sjenicom s klupama i priručnim servisom za bicikle. Biciklistička ruta koja prolazi kroz Mariju Bistricu je uvrštena u međunarodnu rutu koja povezuje Hrvatsku i Sloveniju, a ista se naslanja na trans europsku biciklističku rutu.

V. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA

Za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića dobivena je pravovaljana građevinska dozvola kao i potvrda od nadležnog ministarstva o utjecaju na okoliš budućeg novog dječjeg vrtića, a sve u skladu s uvjetima natječaja EU fondova, mjera 7.4 na čijoj prijavi se aktivno radi s našim konzultantima. Predviđena vrijednost objekta koji se prijavljuje iznosi 9,5 milijuna kuna od čega očekujemo sufinanciranje EU fondova u iznosu 80%. Uz navedeno izrađena je projektna dokumentacija za pristupnu cestu prema novom dječjem vrtiću i zoni javnog i društvenog sadržaja, ishodi se lokacijska dozvola u čijem postupku se i provodi izvlaštenje dijela čestice od 250 m2 koju vlasnik ne želi prodati, a navedeni projekt također namjeravamo prijaviti prema EU fondovima mjeri 7.2.

VI. PROŠIRENJE GROBLJA U MARIJI BISTRICI I IZGRADNJA NOVE MRTVAČNICE

Za projekt proširenja groblja i izgradnje nove mrtvačnice dobivena je pravovaljana građevinska dozvola. Ujedno se zbog pravilnika koji propisuje uvjeta za prijavu na EU fondove izrađuje elaborat studije utjecaja na okoliš koji treba potvrditi Ministarstvo zaštite okoliša. Navedeni projekt namjeravamo prijaviti prema EU fondovima, Ruralni razvoj, mjera 7.4., a vrijednost projekta iznosi 9.500.000 kuna. Preko natječaja Ministarstva graditeljstva smo dobili sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za novo groblje i mrtvačnicu iznos od 119.000 kuna. Na postojećem groblju u Mariji Bistrici, nakon pripremljene projektne i natječajne dokumentacija i provedenog javnog natječaja, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova s najpovoljnijim ponuđačem, firmom „Hrvoj“ na iznos od 231.142,50 kuna te se izgradila lijeva grobna staza. Osim popločenja staza izgradila se i oborinska odvodnja i javna rasvjeta. Nakon nekoliko godina ponovno je vraćen potpuno obnovljen pils Anđela čuvara koji je zaštićeno kulturno dobro. Obnovu istoga je izvršio Restauratorski zavod RH u suradnji s Općinom Marija Bistrica. Na groblju Laz je izgrađen deponij za kontejner za otpad te je navedeni prostor ograđen.

VII. OSTALO

Prema zahtjevima Mjesnih odbora ukupno je u 2016. godini za održavanje komunalne infrastrukture i malih komunalnih akcija utrošeno 455.026,33 kuna. Pokrenut je projekt izgradnja dječjih igrališta po naseljima i u 2016. godini su izgrađena dva dječja igrališta i to u naseljima Hum Bistrički i Podgrađu za što je utrošeno 43.625,00 kuna. Projekt se planira nastaviti i slijedećih godina kako bi svako naselje dobilo svoje dječje igralište. Za izgradnju budućeg Društveno kulturnog centra Laz, nakon otkupa zemljišta, potpisan je Ugovor o izradi Idejnog rješenja koje će se prezentirati stanovnicima Laz. Projekt namjeravamo prijaviti na natječaj EU fondova, mjera 7.4. Nakon izrade akta i procedura važnih za pokretanje komunalnog poduzeća općine Marija Bistrice na Trgovačkom sudu registrirano je komunalno poduzeće „Lijepa Bistrica“ d.o.o. i isto je aktivno i u funkciji od 01. 01. 2017. Slijedom navedenog, djelatnici općinskog Komunalnog odjela su zasnovali radni odnos u Lijepoj Bistrici i dio imovine i osnovnih sredstava su prenijeta u imovinu našeg općinskog poduzeća. Provedeni su natječaji za održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica, sklopljeni ugovori o zbrinjavanju napuštenih, izgubljenih te uginulih životinja, ugovor o održavanju groblja, ugovor o izvršenju poslova i zadaća iz područja sustava Civilne zaštite, izrađuje se Plan gospodarenja otpadom Općine Marije Bistrice kao i ugovori o financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Radom za zajednicu i sebe. Na Domu kulture u Mariji Bistrica je zamijenjeno krovište i limarija. Radove je izvela firma „Ladišić“ krovopokrivač i hidroizolater, koja je bila najpovoljnija nakon raspisanog javnog natječaja za navedene radove. Ugovoreni su radovi na iznos od 221.415,38 kuna, a Ministarstvo kulture je sufinanciralo projekt s 200.000 kuna. Izvršena je i sanacija vanjskog balkona Doma kulture koji je bio u derutnom stanju i propadao. Također smo i zamijenili krovište stare Mostne vage koje je bilo u ruševnom stanju. Namjeravamo taj objekt kao dio povijesti Marije Bistrice dodatno obnoviti kako bi to bila nova lijepa razglednica na ulasku u Mariju Bistricu. Za uređenje Općinske knjižnice i čitaonice je također preko natječaja Ministarstva kulture dobiven iznos od 58.000 kuna za zamjenu stolarije i inventara i navedeni radovi su izvršeni tijekom osmog mjeseca. U kolovozu smo se prijavili na natječaje Ministarstva kulture za daljnje opremanje našeg Doma kulture i Općinske knjižnice i čitaonice. Na zgradi općine Marija Bistrica zamijenjena je stolarija čime se ostvarila znatna ušteda na grijanju općinskih prostora. Vrijednost radova je iznosila 80.000 kuna. Uz pomoć Općine i sredstvima dobivenih preko natječaja Ministarstva gospodarstva za energetsku obnovu i učinkovitost obnovljen je objekt LD „Fazan“ i na objektu NK „Mladost“ je zamijenjeno krovište i ugrađeni su solarni paneli za zagrijavanje vode. Redovno se sufinancira prijevoz učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica kao i sufinanciranje boravka u učeničkim domovima. Učeničke i studentske pomoći za školovanje, prijevoz po Državnom pedagoškom standardu, asistenti, prehrana za učenike slabijeg materijalnog stanja, logopedsku službu, polikliniku Suvag, sudjelovanje učenika na školama stvaralaštva, sportskim igrama, sve su to programi koji se uredno financiraju. S Općinom Zlatar Bistrica je produžen Ugovor kojim se logopedski kabinet u Zlatar Bistrici stavlja na raspolaganje i djeci iz naše Općine, a Općina Marija Bistrica snosi 20% troškova logopeda. Navedenom suradnjom su se zbrinula djeca s postojeće liste čekanja. Također se potpisao i ugovor s udrugom „Sveta Ana“ iz Lobora za sufinanciranje terapija naše djece s posebnim potrebama i to u mjesečnom iznosu od 83 kune po korisniku. Nastavljeno je s Programom „Pomoć u kući starijim osobama“, a prema Crvenom križu koji je uključen u mnoge aktivnosti na području Općine su isplaćene sve zakonski propisane obveze. U okviru socijalnih programa i dalje se zbog sve težeg stanja u društvu povećava broj zahtjeva prema Općini za podmirenje troškova stanovanja osobama ugrožene egzistencije zbog teške financijske situacije, pri čemu se nastoje odobriti pomoći raznih oblika, za troškove stanovanja, života i sl. najpotrebnijima, uz nastojanje da svaki korisnik, ukoliko nema zapreka za isto, odradi određeni broj sati na ime društveno korisnog rada za dobivenu pomoć. Podijeljeni su Božićni paketi za socijalno ugrožene stanovnike naše Općine. Tekuće donacije za dječji vrtić, Općinsku knjižnicu i čitaonicu, dobrovoljno vatrogastvo, Javnu vatrogasnu postrojbu, crveni križ, turizam i radio Marija Bistrica su uredno isplaćivane. Za kulturno umjetnička, športska te ostala društva i udruge koje su se prijavile na natječaj koji je Općina raspisala sukladno Zakonu o financiranju udruga, sredstva se isplaćuju prema natječajnim uvjetima, a činjenica je da su pokrivene sve njihove potrebe i omogućen nesmetan rad. Ukupno se za rad naših udruga izdvojilo 641 tisuća kuna, a sa svim korisnicima (JVP, vatrogasci, radio, turistička, crveni križ) 1.731.883,55 kuna. Općina je pomogla udrugama kod pripreme prijavne dokumentacije za razne natječaje te je uredno iskazala potporu u projektima i Pismima namjere. Svakako treba napomenuti i moramo biti ponosni na otvaranje ispostave Hitne pomoći, T1 tim, u Mariji Bistrici čime je Marija Bistrica napokon dobila najvišu razinu primarne zdravstvene zaštite kako za naše mještane tako i sve posjetitelje i hodočasnike koji posjećuju naše Nacionalno svetište. Najveći doprinos za otvaranje ispostave Hitne pomoći u Mariji Bistrici je zaslužan ministar Nakić. Ovo je kratak pregled najvažnijih projekata i aktivnosti koje smo odradili u izvještajnom razdoblju čime nastavljamo s podizanjem kvalitete životnog prostora naših stanovnika upravo kroz odrađene projekte vezane za komunalnu infrastrukturu te kroz podršku projektima naših udruga i ostalih institucija civilnog društva. Ovo izvještajno razdoblje ocjenjujem veoma uspješnim, a ta se ocjena temelji na potkrijepljenim činjenicama, projektima i aktivnostima koje su navedene upravo u ovom izvještaju. Zadržali smo financijsku i funkcionalnu stabilnost sustava te ćemo dalje kroz načela uspješnog upravljanja stvoriti pretpostavke za razvoj naše Općine.

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički, ing.

Skip to content