37. sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica,

U utorak 18. travnja je održana 37. Sjednica Vijeća Općine Marija Bistrica, posljednja u ovom sazivu. Na početku sjednice jednoglasno je donijeta Odluka o izdavanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi, za projekt izgradnja vatrogasnog centra, a obzirom da je Općina Marija Bistrica jedan od osnivača ZJVP. Nakon toga jednoglasno je prihvaćeno i izvršenje proračuna za 2016. godinu. Ukupni prihodi Općine Marija Bistrica zajedno sa proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Pušlek i Općinska knjižnica i čitaonica) realizirani su u iznosu od 14.562.115,20 kuna ili 95% od plana. Rashodi i izdaci iznose 13.818.939,29 kuna te je rezultat izvještajnog razdoblja pozitivan u iznosu od 743.175,91 kune. Uz izvršenje prošlogodišnjeg, na dnevnom redu se našla i prva izmjena ovogodišnjeg proračuna. Prema ovoj izmjeni proračun je povećan za 1.401.941,46 kn i sada iznosi 37.513.891,46 kn. Razlozi pristupanja ovoj izmjeni nalaze se u činjenici da su već do sada ove godine dobivena sredstva po raznim natječajima u iznosima i većima od predviđenih proračunom, a također dogovoreno je cjelokupno uređenje Doma kulture, za koje će trebati i sredstva za izradu projekte dokumentacije, koja su također ugrađena u ovu izmjenu.

Načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički pojasnio je izvršenje proračuna za 2016. kao i prvu izmjenu ovogodišnjeg proračuna.

Pod točkom razno prezentirani su statistički podatci o radu Vijeća. Spomenimo da je na svih 37 sjednica uz Predsjednika nazočan bio vijećnik Ignac Babić, a na samo jednoj je izostao Stjepan Gorički. Također, od brojnih odluka donesenih na 37 sjednica vijeća, predsjednik Vijeća Teodor Švaljek izdvojio je najvažnijih 20, a to su:

 1. Odluka o provođenju nezavisne revizije poslovanja Općine
 2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Marija Bistrica
 3. Odluka o otkupnoj cijeni zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića, škole, sportske dvorane, sportskog centra, centra za posjetitelje i potrebe proširenja svih sadržaja groblja
 4. Odluka o pristupanju izradi Studije isplativosti za osnivanje trgovačkog društva u vlasništvu Općine
 5. Odluka o davanju prava građenja Domu zdravlja KZŽ za rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja
 6. Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Marija Bistrica 2016.-2020.
 7. Odluka o nerazvrstanim cestama (Dodatak: Registar nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica – popis i grafički prikaz)
 8. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica – prvenstveno zbog zone javne namjene
 9. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica
 10. Odluka o uključivanju u akciju Gradovi i Općine prijatelji djece
 11. Odluka o osnivanju trgovačkog društva i osnivanje trgovačkog društva LIJEPA BISTRICA d.o.o. – počelo sa radom 01.01.2017. god.
 12. Odluka o komunalnoj naknadi – uvedene nove zone namjene, koeficijenti i usklađena baza podataka nakon obilaska terena i popisa svih objekata na području Općine Marija Bistrica
 13. Odluka o kupnji zemljišta za izgradnju Društveno-kulturnog centra Laz
 14. Odluka o suglasnosti za ulazak u projekt Urbane aglomeracije Zagreb
 15. Odluka o pokretanju revizije udjela Općine Marija Bistrica u Zagorskom vodovodu d.o.o. te revizije potraživanja Općine Marija Bistrica po osnovi ekološke rente od Komunalca Konjščina d.o.o.
 16. Odluka o davanju prava građenja Dječjem vrtiću Pušlek Marija Bistrica za izgradnju novog dječjeg vrtića
 17. Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica za razdoblje 2016.-2018. god.
 18. Pravilnik o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske pomoći darovitim učenicima sa područja Općine Marija Bistrica
 19. Odluka o uvođenju registra groblja na području Općine Marija Bistrica – obilazak Mjesnog groblja Marija Bistrica i mjesnog groblja Laz, popis i izmjera svih grobnih mjesta, unos u jedinstvenu bazu podatka
 20. Odluka o prometnoj regulaciji i uvođenju nove naplate parkiranja – naplata putem automata i sms poruka
 21. Odluka o ustroju Registra imovine – popisana imovina u vlasništvu Općine, javne površina, posl. prostori, građevinsko i polj. zemljište, šume, ceste, parkirališta, itd.
 22. Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u svrhu izgradnje novog Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica u svrhu prijave na natječaj Mjere 7, podmjere 7.4. – prijavljeno 18.04.2017.
 23. Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u svrhu izgradnje novog groblja i zgrade ceremonijalnog sklopa – mrtvačnice u svrhu prijave na natječaj Mjere 7, podmjere 7.4. – prijavljeno 18.04.2017.

Na kraju sjednice svi su vijećnici, predvođeni predsjednikom Vijeća Teodorom Švaljekom izrazili zadovoljstvo sa protekle 4 godine mandata, kao i sa rezultatima u tom periodu, posebno istaknuvši zajedništvo svih vijećnika bez obzira na stranačku pripadnost.

Skip to content