8. sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak 15. veljače je održana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica. Bila je to kraća sjednica sazvana zbog donošenja nekoliko važnih odluka. Tako je izglasan Statut Općine, koji je pretrpio samo neke tehničke izmjene, ne i sadržajne, a također prihvaćena je i manja promjena u Odluci o gospodarenju otpadom, koja je već donijeta krajem siječnja, ali je uočena potreba za malom korekcijom oko stupanja na snagu iste. Donijeta je i Odluka o izradi Trećih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1). Osnovni razlog za izradu Plana je utvrđivanje javne i društvene namjene unutar zone „Tehnomehanike“, njena podjela na posebne prostorne cjeline te uvjeta za izgradnju javne i društvene namjene. Obuhvat izmjena grafičkog dijela plana podudara se s granicom obuhvata UPU-a Marija Bistrica 1 kako je definirano Prostornim planom uređenja Općine Marija Bistrica i važećim Planom. Vijeće je donijelo i odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Tugonica 1, koja je predviđena za izgradnju Reciklažnog dvorišta. Osnovni razlozi su utvrđivanje uvjeta uređenje i gradnje za neizgrađeni i neuređeni dio obuhvata Plana, podjela zone na posebne prostorne cjeline, utvrđivanje osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture te uvjeta za izgradnju iste i provedba ciljeva prostornog uređenja šireg područja.

Skip to content