9. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članka 55. i članka 56. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13, 1/18 i 1/19) predsjednik Općinskog vijeća saziva 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

koja će se održati u Domu kulture Marija Bistrica u utorak, 28. lipnja 2022. godine, u 20:00 sati

za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
  2. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica
  3. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)
  4. Odluka o načinu plaćanja naknade za korištenje Odlagališta otpada „Tugonica“ u Mariji Bistrici
  5. Odluka o 2. dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  6. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje poljoprivrednih rudina na području općine Marija Bistrica
  7. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica
  8. Odluka o 1. izmjeni Odluke o novoj cijeni vode isporučitelja Općina Marija Bistrica
  9. Razno

Predsjednik

Općinskog vijeća

Teodor Švaljek, ing.

Skip to content