Akti i dokumenti / odluke 2015.

Procedura o nabavi roba, usluga i radova putem narudžbenice

Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Općine Marija Bistrica

Odluka o osnivanju prava građenja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica

Proračun Općine Marija Bistrica za 2015.godinu

Projekcija proračuna za 2015 – 2017 godinu

Odluka o uvjetima i mjerilima za određivanje visine naknade kod dodjela grobnih mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na mjesnom groblju Marija Bistrica i Laz

Skip to content