Akti i dokumenti / odluke 2016.

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata za školsku godinu 2016/17

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizacija radnih mejsta

Klasifikacija radnih mjesta

Javni natječaj – financiranje Udruga

Odluku o prihvaćanju Programa mjera suzbijanja prijenosnika bolesti

PLAN PRIJMA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI MARIJA BISTRICA

Skip to content