DV “Pušlek” – Natječaj za radno mjesto: odgojitelj/ica

Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica

Marija Bistrica

Zagrebačka 15

KLASA: 112-03-01/18-01

URBROJ: 2113-02-02/18-01

Marija Bistrica, 02.03.2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Pušlek, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica raspisuje se

NATJEČAJ
za radno mjesto: odgojitelj/ica
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: 2 smjene
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi: 8 dana od objave
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: nije uvjet
Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrb o predškolskoj djeci.
Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine br. 133/97 – u daljnjem tekstu: Pravilnik).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika Domovnice),
– uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 2 mjeseca
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje)
– životopis.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pušlek te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:
Dječji vrtić Pušlek Marija Bistrica, Zagrebačka 15, Marija Bistrica sa naznakom:
„ Natječaj za odgojitelja “
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.


Skip to content