eCentral projekt izgradnje osnovne i glazbene škole Marija Bistrica

Naziv projekta: eCentral projekt izgradnje osnovne i glazbene škole Marija Bistrica

Kratki opis projekta: U sklopu europskog projekta eCentral, a koji REGEA (Regionalna energetska agencije Sjeverozapadne Hrvatske ) kao koordinator provodi od 2017. godine, podupire se izgradnja i energetska obnova zgrada javne namjene po standardu zgrada gotovo nulte energije (nZEB) pružanjem kontinuirane stručne potpore predstavnicima javnog sektora tijekom planiranja i strukturiranja nZEB projekata korištenjem alternativnih modela nabave. Projekt eCentral vrijedan je 2,6 milijuna eura te se provodi u pet europskih zemalja. U sklopu projekta je na samom kraju 2019. godine potpisan 1,5 milijuna kuna vrijedan ugovor za izradu projektne dokumentacije za pripremu izgradnje škola u Općini Marija Bistrica u Krapinsko-zagorskoj županiji. Za gradnju škole pripremit će se projektna dokumentacija po modelu javno – privatnog partnerstva, a škola će biti projektirana kao nZEB zgrade, odnosno zgrade gotovo nulte potrošnje energije.

Korisnik projekta: Općina Marija Bistrica

Kontakt osobe za više informacija:

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica

Skip to content