Edukativne radionice o pravilnom odlaganju otpada

Edukativne radionice o pravilnom odlaganju otpada

U Osnovnoj školi Marija Bistrica te Dječjem vrtiću Pušlek održane su edukativne radionice o pravilnom odlaganju otpada u sklopu EU projekta “Komunalna vozila za ljepšu BIstricu”. O ovoj vrlo važnoj temi govorili su Renata Pavlina iz tvrtke ECO CONSULTING d.o.o. te direktor komunalnog društva Lijepa Bistrica. d.o.o Tomislav Šimunić.

U osnovnoj školi edukativne radionice održane su učenicima nižih razreda te njihovim učiteljicama, a u dječjem vrtiću edukativnim radionicama pristupile su starije odgojne skupine, Tratinčice, Jaglaci i Maslačci sa njihovim odgojiteljicama. Djeca su na radionicama mogla naučiti da sav otpad nije smeće, da se mnoge otpadne sirovine i materijali mogu ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno prikupljeni. Također mogla su naučiti gdje se sve na području općine Marija Bistrica otpad može odložiti. Djeci su podijeljene i edukativne bojanke te informativne brošure o odlaganju otpada s uputama o recikliranju.

U Mariji Bistrici brine se o okolišu te je cilj što više educirati naše najmlađe jer samo čista Marija Bistrica je lijepa Bistrica!

Skip to content