Financiranje udruga 2023.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJI PROVODE UDRUGE

1 JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE

2._UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE

A – PRIJAVNI OBRAZAC – OMB-A

B – IZJAVA_O_NEPOSTOJANJU_DVOSTRUKOG_FINANCIRANJA – OMB-B

C – IZJAVA_O_UREDNOM_ISPUNJENJU_OBVEZA_IZ_PRETHODNO_SKLOPLJENIH_UGOVORA_O_FINANCIRANJU_IZ_PRORACUNA_OPCINE

D – PRIMJERAK_UGOVORA_O_FINANCIRANJU

E – OBRAZAC_OPISNOG_IZVJESTAJA – OPIZVJ

F – FINANCIJSKI_IZVJESTAJ – OMB-FINIZ

Skip to content