Počeli su radovi na izgradnji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda Podgorje Bistričko-Vodosprema-Zagorski vodovod ukupne dužine od 3.530 m.

Navedeni projekt Općina Marija Bistrica prijavila je na natječaj prema programu „Integralni razvoj lokalne zajednice-EIB II“ temeljem kojeg je potpisan Ugovor o zajedničkom financiranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, pri čemu Ministarstvo sudjeluje u financiranju projekta u iznosu od 80 % – 2.400.000,00 kuna, a Općina Marija Bistrica u iznosu od 20% – 600.000,00 kuna.
Ministarstvo je provelo postupak javne nabave za odabir izvođača radova u kojem je odabran izvođač „INSTAL-PROM d.o.o., Ljutomerska 14, Zagreb.
Izvođač je preuzeo obvezu izvođenja radova u roku od 210 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao, te se očekuje završetak radova do početka lipnja 2012. godine.

Skip to content