Interventna sanacija kolnika na dijelu nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica: NC 1-038 Gleci, NC 1-001 Kovačići, NC 1-003 Babići-Tomoradi-Kuki, NC 1-007 Globani

Kao izravna posljedica potresa 22.03.2020. godine s epicentrom na području Grada Zagreba,  došlo je do značajnih oštećenja kolnika na nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica. Temeljem nalaza ovlaštenih inženjera građevinarstva, jasna su vidljiva oštećenja na kolnicima direktno povezana s djelovanjem potresa te naknadnim podrhtavanjima zemlje. Ova prijava odnosi se na 4 nerazvrstane ceste: 1) NC 1-001 Kovačići, dužine 1170 m, širine 3,00 m, 2) NC 1-003 Babići – Tomoradi-Kuki, dužine 235 m, širine 3,00 m, 3) NC 1-007 Globani, dužine 1675 m, širina 2,50 m  i 4) NC 1-038 Gleci, dužine 1450 m, širine 2,80 m. Glavni cilj projekta je vraćanje javne infrastrukture u području prijevoza odnosno nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica oštećenih uslijed djelovanja potresa u ispravno stanje, kako bi se osigurali kvalitetni uvjeti života lokalnog stanovništva. Izvidima su utvrđena oštećenja na navedenim nerazvrstanim cestama u vidu uzdužnih pukotina asfalta i trupa ceste, denivelacije prometnica te slijeganja na pojedinim dijelovima dionica. Također, temeljem pregleda, stručnjaci zaključuju da su oštećenja prometnica nastala na temelju utjecaja potresa na način da je došlo do povećanja i proširenja postojećih oštećenja i pukotina na prometnici kao i nastanka novih pukotina i slijeganja dijelova prometnica. Došlo je i do smanjenja posmične čvrstoće i stabilnosti same prometnice te su nužne hitne uspostave privremene regulacije prometa uz postavljanje znakova upozorenja i ograničenja brzine odvijanja prometa na 30 km/h. Preporuča se da se vidljive pukotine hitno zapune bitumenom te saniraju prometnice u smislu zamjene trupa prometnice i novog asfaltnog kolnika kako ne bi došlo do prodiranja vode u trup ceste te dodatnih povećanja oštećenja predmetnih cesta. Budući da su vidljiva oštećenja takvog karakartera da se prometnicama na dijelovima ne može sigurno prometovati, navedeno predstavlja sigurnosni rizik i ugrozu za lokalno stanovništvo te ostale građane koji koriste navedene prometnice u svakodnevnom životu. Projektne aktivnosti uključuju: a) izradu izvješća ovlaštene osobe, b) izradu projektne dokumentacije, c) nadzor sukladno Zakonu o gradnji i d) promocija i vidljivost projekta. Rezultat projekta bit će sanirane i rekonstruirane 4 nerazvrstane ceste na području Općine Marija Bistrica.

Odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti EU (100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova):

413.072,08 EUR

Referentni broj prijave: FSEU.JID.KZŽ.PR.1

Razdoblje prihvatljivosti troškova: od 22. ožujka 2020. do 30. lipnja 2023. godine

Skip to content