Izdana građevinska dozvola za izgradnju novog Dječjeg vrtića PUŠLEK Marija Bistrica i izgradnju novog groblja i mrtvačnice na mjesnom groblju Marija Bistrica

Općina Marija Bistrica odradila je sve pripremne radnje u svrhu izgradnje nove zgrade Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica. Otkupljeno je zemljište i riješeni su imovinsko-pravni odnosi. Općinsko vijeće donijelo je II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg Općinskog naselja Marija Bistrica. Zatim su izrađena idejna rješenja novog Dječjeg vrtića koja su dana na uvid stanovnicima Općine te je odabrano jedno od rješenja prema kojem je izrađen glavni projekt i pokrenut je postupak za izdavanje građevinske dozvole. Građevinska dozvola je izdana te je postala pravomoćna sa 13.09.2016. godine.

Sada nakon što je izdana građevinska dozvola spremni smo za prijavu investicije prema EU fondovima, točnije Mjeri 7. Vrijednost cijele investicije iznosi cca 9.500.000,00 kuna te ćemo se potruditi da sredstava dobijemo od strane EU fondova.

Općina Marija Bistrica kao osnivač Dječjeg vrtića Pušlek Marija Bistrica želi osigurati svoj djeci sa područja Općine Marija Bistrica ugodan boravak u Dječjem vrtiću na način da budu zadovoljene sve njihove potrebe kao i propisani standardi za predškolski odgoj i naobrazbu.

Također je izdana i građevinska dozvola za izgradnju novog groblja i mrtvačnice na mjesnom groblju Marija Bistrica koja je postala pravomoćna sa 14.09.2016. godine.

Općina Marija Bistrica isto tako je odradila sve pripremne radnje koje su potrebne u svrhu izgradnje novog groblja i mrtvačnice. Dokupljeno je zemljište i riješeni su imovinsko-pravni odnosi. Općinsko vijeće donijelo je novi Urbanistički plan uređenja zone groblja i javnog parkirališta Marija Bistrica. Izrađena su idejna rješenja za novu mrtvačnicu koja su stavljena na javni uvid te su stanovnici odabrali jedno od rješenja prema kojem je izrađen glavni projekt. Po izradi glavnog projekta pokrenut je postupak za izdavanje građevinske dozvole.

Vrijednost ovog projekta je cca 9.500.000,00 kuna. I ovaj projekt planiramo prijaviti prema EU fondovima, Mjeri 7 radi dobivanja financijskih sredstava.

Skip to content