Izgradnja parkirališta i rekonstrukcija sa uređenjem prilaza za Dom zdravlja Marija Bistrica

Projekt:  

Izgradnja parkirališta i rekonstrukcija sa uređenjem prilaza za Dom zdravlja Marija Bistrica

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u ožujku 2016. godine prijavila projekt „Izgradnja parkirališta i rekonstrukcija sa uređenjem prilaza za Dom zdravlja Marija Bistrica“ na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 08. ožujka 2016.

Ministarstvo je objavilo listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je i Općina Marija Bistrica jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj.

Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom potpisan je 18. svibnja 2016. godine, nakon čega se je pristupilo provedbi projekta.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i kvalitete komunalne infrastrukture, povećanje sigurnosti korisnika Doma zdravlja, a posebice slabije pokretnih osoba, osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom i majki s malom djecom.

Ostvareni rezultati projekta su uređenje parkirališta, uređenje parkirnih mjesta za vozila osoba sa invaliditetom, uređenje odvodnje otpadnih voda i uređenje okoliša. Posebno je važno uređenje prilaza Domu zdravlja kojim je sada osiguran nesmetan prolazak vozila hitne pomoći. Izgrađeno je ukupno 40 parkirnih mjesta od čega 4 mjesta za vozila osoba sa invaliditetom.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 343.168,11 kuna

Udio Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 162.000,00 kuna

Udio Općine Marija Bistrica: 181.168,11 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

Svibanj 2016. -Prosinac 2016.

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax: 049/469-595

mob: 099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content