Izgradnja pješačkog pločnika i parkirališta u Ulici kralja Tomislava do križanja sa Stubičkom cestom

Projekt:  

Izgradnja pješačkog pločnika i parkirališta u Ulici kralja Tomislava do križanja sa Stubičkom cestom

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u ožujku 2018. godine prijavila projekt „Izgradnja pješačkog pločnika i parkirališta u Ulici kralja Tomislava do križanja sa Stubičkom cestom“ na Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu podrške regionalnom razvoju“, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, od 23. veljače 2018. godine.

Ministarstvo je objavilo listu odobrenih projekata za sufinanciranje te je Općina Marija Bistrica jedan od odabranih projekata u Republici Hrvatskoj.

Ugovor o sufinanciranju potpisan je 21. svibnja 2018. godine, nakon čega se je pristupilo provedbi projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 633.766,73 kuna, od čega je udio Ministarstva 300.000,00 kuna, a udio Općine je 333.766,73 kn kuna.

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti komunalne infrastrukture u Općini Marija Bistrica, jačanje socijalne revitalizacije u centralnom naselju Marija Bistrica, a osobito dostupnost i sigurnije korištenje komunalne infrastrukture za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom. Zatim izgrađen pješački pločnik u dužini od 305 m te izgrađeno 25 parkirnih mjesta od čega 2 mjesta za osobe s invaliditetom.

Kroz projekt su ostvareni očekivani rezultati na način da je obnovljena i izgrađena komunalna infrastruktura i to izgrađen pješački pločnik u dužini od 305 metara te je izgrađeno 25 parkirnih mjesta od čega 2 mjesta za osobe s invaliditetom čime je poboljšanja komunalna infrastruktura i osigurano sigurnije korištenje iste.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 633.766,73 kn

Udio MRRFEU: 300.000,00 kn

Udio Općine Marija Bistrica: 333.766,73 kn

Razdoblje provedbe projekta:

Svibanj – Prosinac 2018. god.

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax: 049/469-595

mob: 099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content