Izmjena javnog poziva započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-1-059 Klanciri

              Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

IZMJENA JAVNOG POZIVA

započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

NC-1-059 Klanciri

          Javnim pozivom KLASA: 930-01/24-01/2, URBROJ: 2140-22-01-24-2, od 21. ožujka 2024. godine obaviješteni su nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 1-059 Klanciri (od javne ceste DC29 sjeveroistočno do smetlišta u naselju Tugonica, približne dužine 1057 m) u naselju Tugonica, u k.o. Tugonica, da započinje postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu te da će se nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 17. travnja 2024. godine (srijeda) u vremenu od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, ali se isti mora promijeniti zbog održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

          Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 18. travnja 2024. godine (četvrtak) u vremenu od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl. oec.

Skip to content