Izrada ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

Temeljem odredbe članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) te članka 88. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica objavljuje

OBAVIJEST

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na 8. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine, donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica te na 10. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2014. godine Odluku o izmjeni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica.

Nositelj izrade Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marija Bistrica je Jedinstveni upravni odjel općine Marija Bistrica, a stručni izrađivač Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

Prijedlozi, zahtjevi i smjernice planskih rješenja, pravnih i fizičkih osoba, mogu se dostaviti u pisanom obliku ili neposredno kod nositelja izrade do 30. travnja 2014. godine.

Kontakt osoba nositelja izrade Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Marija Bistrica jest Bojana Bezik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica, tel: 049 469119 ; 099 4390455; e-mail: bojana.bezik@marija-bistrica.hr; adresa: Općina Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Skip to content