Izradu Strategije razvoja Općine Marija Bistrica 2015.-2020.

Dragi stanovnici Općine Marija Bistrica,

Želja mi je izvijestiti Vas da je Općina Marija Bistrica krenula u izradu Strategije razvoja Općine Marija Bistrica 2015.-2020. To je temeljni strateški razvojni dokument naše Općine.

Izradom ovog dokumenta bit će određen smjer razvoja Općine do 2020. godine, te ćemo definirani naše potencijale i mogućnosti, ciljeve i prioritete razvoja cijelog prostora Općine.

Također, Strategija razvoja pomoći će u prepoznavanju i definiranju potreba i razvojnih prioriteta svih društvenih i interesnih skupina: od javnog i privatnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, do civilnih udruga i stanovništva.

Temeljem ovog dokumenta sama Općina moći će planirati aktivnosti, te definirati najznačajnije i najučinkovitije razvojne projekte Općine. Također, ovaj će dokument biti od iznimne važnosti za buduće planiranje proračuna, alokaciju sredstava za pripremu i provedbu projekata, kao i za traženje i ostvarivanje potpore općinskim projektima iz EU fondova.

Strategija će biti podloga i osnova za nominiranje projekata privatnih poduzetnika i OPG-ova za EU izvore financiranja projekata.

Pri izradi Strategije želimo u potpunosti primijeniti pristup partnerstva i javnosti koje želimo provesti sukladno načelima konsenzusa, jednakosti i transparentnosti.

Kako bi u navedenom uspjeli, tijekom izrade strategije želimo čuti Vaše mišljenje, Vaše prijedloge i sugestije glede definiranja potencijala, vizije, ciljeva i prioriteta zajedničkog budućeg razvoja.

Stoga vas pozivamo da se uključite u proces izrade strategije, tijekom kojeg ćete moći popuniti upitnik u kojem ćete moći izraziti svoje potrebe, ideje i prijedloge. Isto tako organizirat ćemo okrugle stolove na kojima ćete moći čuti više, ali i sudjelovati u određivanju strateških odrednica za rast i razvoj. Pozivamo Vas da se uključite i date svoj doprinos kako bi strategija na najbolji način odrazila naše mogućnosti i potrebe.

Zahvaljujem na vašoj potpori i suradnji.

Vaš načelnik,

Josip Milički

ANKETNI UPITNIK ZA TURIZAM

ANKETNI UPITNIK ZA POLJOPRIVREDNIKE

ANKETNI UPITNIK ZA GRAĐANE I UDRUGE

ANKETNI UPITNIK ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

Skip to content