Izvanredno održavanje – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Projekt:

Izvanredno održavanje – modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica

Korisnik projekta:

Općina Marija Bistrica

Opis projekta:

Općina Marija Bistrica je u ožujku 2019. godine prijavila projekt „Izvanredno održavanje-modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“ na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Odlukom ministra odobreno je sufinanciranje predmetnog projekta te je potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Marija Bistrica“, s datumom 15.07.2019. godine.

Postojeće stanje prometnica iz projekta: jedan dio nerazvrstanih cesta je s makadamskim slojem koji je u lošem stanju, deniveliran je i time je narušen pravilan način odvodnje oborinskih voda. Drugi dio nerazvrstanih cesta je asfaltiran, ali znatno oštećen i deniveliran čime je narušen pravilan način odvodnje te općenito komunalni standard stanovnika. 

Cilj i ostvareni rezultati projekta

Cilj projekta na izvanrednom održavanju-modernizaciji nerazvrstanih cesta je:

– poboljšanje sigurnosti svih sudionika u prometu;

– poboljšanje režima odvodnje oborinskih voda s površine ceste;

– modernizacija cesta u ukupnoj dužini od cca 1.287 m’

– dostupnost kvalitetne komunalne infrastrukture i veća kvaliteta življenja lokalnog stanovništva. 

Ostvareni rezultati projekta su modernizirane odnosno asfaltirane nerazvrstane ceste na području Općine Marija Bistrica i uređena odvodnja u ukupnoj dužini od 1.295 m’ te poboljšana sigurnost sudionika u prometu i kvalitetna komunalna infrastruktura za lokalno stanovništvo.

Ukupna vrijednost projekta i omjeri financiranja:

Ukupna vrijednost projekta: 558.033,07 kuna

Udio Ministarstva: 150.000,00 kuna

Udio Općine Marija Bistrica: 408.033,07 kuna 

Razdoblje provedbe projekta:

Svibanj – Prosinac 2019. godine

Kontakt osoba: 

Suzana Hajnić, upr.prav.

Jedinstveni upravni odjel

Općina Marija Bistrica

Trg pape Ivana Pavla II 34

tel: 049/469-119

fax:049/469-595

mob:099/222-87-80

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Marija Bistrica.

Skip to content