Izvještaj o nalazima revizije financijskog poslovanja Općine Marija Bistrica za 2012. godinu i razdoblje od 1. siječnja 2013. do 12. lipnja 2013. godine

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica od 15. srpnja 2013. godine, revizijska tvrtka Antares revizija d.o.o. iz Zagreba provela je reviziju financijskog poslovanja Općine Marija Bistrica u 2012. godini te u razdoblju od 1. siječnja do 12. lipnja 2013. godine, kao i pregled provedenih postupaka i procedura u pogledu ispunjavanja zakonskih obveza sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Pregled je obavljen u skladu s Međunarodnim standardom za povezane usluge 4400 Angažmani za obavljanje dogovorenih postupaka u vezi s financijskim informacijama koji je primjenjiv na angažmane o dogovorenim postupcima.

Objavljujemo kompletno izvješće o činjeničnim nalazima financijskog poslovanja Općine i daljnjim preporukama.

Revizijsko izvješće za Općinu Marija Bistrica

Skip to content