Javna rasprava o Programu gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika

U Mariji Bistrici Javna rasprava o Programu gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika

MARIJA BISTRICA- U Domu kulture u Mariji Bistrici u utorak 4. veljače održana je javna rasprava o Programu gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika. Program je predstavila dipl. inž. šumarstva Jasenka Barilar iz odjela uređivanja šuma-Uprave šuma Podružnica Zagreb. Uz nju na pitanje nekolicine zainteresiranih odgovarali su i Ivica Milković, šef odjela za uređivanje šuma i Tomica Meštrović, stručni suradnik za privatne šume u spomenutom odjelu Uprave šuma Podružnica Zagreb, te iz Šumarije Donja Stubica: upravitelj Zvonko Gregurović, revirnik Gorislav Djanešić i čuvar šuma Hrvoje Tomorad, kao i Upravitelj Šumarije Zlatar Željko Novak, inače i vijećnik u Općini Marija Bistrica. Naime, U tijeku je izrada Programa gospodarenja za šume privatnih šumoposjednika na području gospodarske jedinice Selnica-Žitomir. Program provodi Uprava šuma Podružnica Zagreb, sukladno odredbama Zakona o šumama. U skladu s time provodi se i javni uvid u prijedlog Programa, na kojeg mogu doći privatni šumoposjednici i ostale zainteresirane strane. Ovaj Program obuhvaća katastarske općine Globočec, Jertovec, Laz Bistrički, Marija Bistrica, Podgrađe Bistričko, Poljanica Bistrička, Selnica, Sušobreg, Tugonica i Žitomir. Uvid u program može se obaviti do 7. veljače, u šumariji Donja Stubica, svakim radnim danom, od 8 do 14 sati. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u šumariji Donja Stubica ili na adresu Uprave šuma Podružnica Zagreb.

Skip to content