Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokrenih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

Skip to content