Javni poziv započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC 1-124 Kolodvorska ulica – Palanovići

              Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

započinjanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

NC 1-124 Kolodvorska ulica – Palanovići

          Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 1-124 Kolodvorska ulica – Palanovići (od kućnog broja 46 u Kolodvorskoj ulici, Marija Bistrica, tj. DC 29 istočno prema kraju slijepe ulice i k.č. 281/4, približne dužine 230 m) u naselju Marija Bistrica, u k.o. Marija Bistrica,da započinje postupak evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

            Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Marija Bistrica.

          Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.

          Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 2. travnja 2024. godine (utorak) u 8.30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

          Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 17. travnja 2024. godine (srijeda) u vremenu od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Javni poziv NC 1-124 Kolodvorska ulica

Skip to content