Javni poziv – NC 1-209 DC 307- Tehnomehanika

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se
JAVNI POZIV
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC 1-209 DC 307 – Tehnomehanika (od DC 307, Stubička cesta u Mariji Bistrici) do ulaza u gospodarsko dvorište „Tehnomehanike“, približne dužine 237 m) u naselju Marija Bistrica u k.o. MARIJA BISTRICA, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Marija Bistrica.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 14. veljače 2019. godine (četvrtak) u 8.30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.
Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28. veljače 2019. godine (četvrtak) u vremenu od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.
Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Branka Herceg, dipl. oec.

JAVNI POZIV

Skip to content