JAVNI POZIV – nerazvrstana cesta NC-1-176 – Gabudi – Boci

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC-1-176 – Gabudi – Boci (od DC 29 (glavna cesta u naselju Laz Bistrički) do dvorišta sa kućnim brojem 21, približne dužine 254.1 m) u naselju Laz Bistrički u k.o. LAZ BISTRIČKI, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Marija Bistrica.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka MOJA MEĐA d.o.o. iz Donje Stubice, Obrtnička ulica 1.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započeti će 19. ožujka 2019. godine (ponedjeljak) u 8.30 sati, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 2. travnja 2019. godine (ponedjeljak) u vremenu od 13.30 do 14.30 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg Pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Zagorski list

2. Radio Marija Bistrica

3. Oglasna ploča, ovdje

4. web. stranica www.marija-bistrica.hr

5. Arhiva, ovdje

Skip to content