Kanalizacijski sustav Marija Bistrica – Kolektor II

Počeli su radovi na izgradnji Kanalizacijskog kolektora II, Kanalizacijskog sustava Marija Bistrica ukupne duljine 1.731 m kojeg čine;

  • DIONICA 1, od stac. 0+000 do stac. 0+664 (RO 45 – RO 35),

ukupne duljine 664 m, profil Ø 600,

  • DIONICA 2, od stac. 0+664 do stac. 1+263 (RO 35 – RO 30),

ukupne duljine 664 m, profil Ø 600,

  • DIONICA 3, od stac. 1+263 do stac. 1+731 (RO 30 – RO 24),

ukupne duljine 468 m, od toga 199 m profil Ø 600

i 269 m Ø 500 mm.

DIONICA 1

Dionica 1, od stac. 0+000 do stac. 0+664 (RO 45 – RO 35), duljine je 664 m a izvest će se od PP korugiranih kanalizacijskih cijevi profila Ø 600 mm. Početak dionice 1 kolektora II je na projektiranom privremenom ispustu u potok Bistricu. Trasa kolektora nastavlja u rubu poljskog put uz lokaciju Tvornice „Tehnomehanike“ do Stubičke ulice, tj. županijske ceste Marija Bistrica – Donja Stubica. Trasa nastavlja u sjevernom rubu prometnice. Kraj dionice 1 je na stacionaži 0+664 cca 65 m južno od mosta preko potoka Bistrice.

DIONICA 2

Dionica 2, od stac. 0+664 do stac. 1+263 (RO 35 – RO 30), duljine je 599 m a izvest će se od PP korugiranih kanalizacijskih cijevi profila Ø 600 mm. Početak dionice 2 je cca 65 m južno od mosta preko potoka Bistrice na cesti Marija Bistrica – Donja Stubica. Trasa prolazi ispod prometnice i nastavlja sjevernom stranom ulice. Kod zadnje kuće nastavlja dijelom rubom puta a dijelom preko oranica do mosta preko Bistrice, prolazi sifonom ispod potoka i zavržava ispred Hotela.

DIONICA 3

Dionica 3, od stac. 1+263 do stac. 1+731 (RO 30 – RO 24) duljine je 468 m a izvest će se od PP korugiranih kanalizacijskih cijevi profila Ø 600 mm u duljini 199 m a profila Ø 500 u duljini 269 m. Početak dionice 3 kolektora II je sjeverno od mosta preko Bistrice, kod hotela. Trasa prolazi pokraj hotela te skreće u odvojak Zagrebačke ulice prema školi. Kod škole se lomi i nastavlja istočnom stranom prometnice u Zagrebačkoj ulici pema Svetištu. Južno od potoka Ribnjak trasa se lomi te nastavlja do kraja kod sanitarnog čvora južno od Svetišta.

Skip to content