Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima u školskoj godini 2010./2011. objavljuje rang listu učenika i studenata koji su otvarili pravo na pomoć u školovanju

Na temelju članka 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik KZŽ broj 13/04), Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima sastavila je i objavljuje

Rang listu za dodjelu učeničke pomoći (šk/god. 2010./11.) u mjesečnom iznosu od 300,00 kuna po učeniku

I.

Na natječaj je prispjelo ukupno 9 (devet) pravovremenih i potpunih zahtjeva učenika, a odobrava se ukupno 5 (pet) učeničkih pomoći.

Zahtjeve su podnijeli slijedeći učenici od kojih su učenici od rednog broja 1. do rednog broja 5. sa najviše ostvarenih bodova ostvarili pravo na učeničku pomoć;

R.

Br.

U Č E N I K / I C A

Čl. 11. Pravilnika

Socijalni kriterij – mjesečni prihod po članu domaćinstva

Čl. 12. Pravilnika

Kriterij vrednovanja uspjeha u školovanju- prosjek ocjena

Čl. 13. Pravilnika

Socijalni kriterij – teže socijalne prilike domaćinstva

Ukupni

broj bodova

1.

Marijana Trčak

Tugonica 118

49246 MARIJA BISTRICA

nema prihoda

7 bodova

3,15

3 boda

+ troje djece na školov.

5 bodova

15 bodova

2.

Matija Srebačić

Selnica 230

49246 MARIJA BISTRICA

1.589,49:6=264,91

7 bodova

3,75

4 boda

+ dvoje djece na školov.

4 boda

15 bodova

3.

Petra Gledec

Poljanica Bistrička 108

49246 MARIJA BISTRICA

1.476,64:4=369,16

7 bodova

3,5

4 boda

+ jedno dijete na školov.

3 boda

14 bodova

4.

Alen Hanžek

Podgorje Bistričko 112

49246 MARIJA BISTRICA

3.019,42:4=754,85

5 bodova

4,8

6 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

14 bodova

5.

Silvija Hižar

Podgorje Bistričko 324

49246 MARIJA BISTRICA

7.586,46:5=1.517,29

0 bodova

4,69

6 bodova

+ dvoje djece na školov.

4 boda

10 bodova

6.

Dražen Skuliber

Kolodvorska 108

49246 MARIJA BISTRICA

5.572:4=1.393,00

1 bod

4,5

6 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

10 bodova

7.

Marko Blagec

Podgorje Bistričko 67

49246 MARIJA BISTRICA

9.062,60:5=1.812,52

0 bodova

4,9

6 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

9 bodova

8.

Kristina Košec

Stubička cesta 65

49246 MARIJA BISTRICA

8.273,14:6=1.378,85

1 bod

4,6

6 bodova

0 bodova

7 bodova

9.

Anita Lisec

Gornjoselska 28 A

49246 MARIJA BISTRICA

4.567,89:6=761,31

5 bodova

5,0

7 bodova

+ dvoje djece na školov.

4 boda

16 bodova

NAPOMENA:

Sukladno članku 14. Pravilnika, u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata, prednost imaju kandidati sa većim brojem bodova po socijalnom kriteriju, što znaći veći broj bodova iz stavke prihoda po članu domaćinstva, zatim djeca poginulih u Domovinskom ratu ili djeca invalida domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca sa teškoćama u razvoju, ostali članovi domaćinstva na redovitom školovanju.

Vezano uz kandidatkinju pod rednim brojem 9. Anitu Lisec, ista nije ostvarila pravo na pomoć sukladno članku 15. Pravilnika kojim je određeno da iz istog domaćinstva pravo na pomoć može ostvariti samo jedan podnosilac zahtjeva.

Uputa o pravnom lijeku:Protiv ove objavljene rang liste može se podnijeti prigovor Načelniku Općine Marija Bistrica, u roku od 8 dana od dana objave rang liste, putem pošte preporučeno ili dostaviti osobno na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Komisija:

1. Suzana Herceg 2. Branimira Glavica 3. Sanja Čukman

______________________________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu pomoći za školovanje učenicima i studentima s područja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik KZŽ broj 13/04), Komisija za dodjelu pomoći učenicima i studentima sastavila je i objavljuje

Rang listu za dodjelu studentske pomoći (šk/god. 2010/11.) u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna po studentu

I.

Na natječaj je prispjelo ukupno 11 (jedanaest) zahtjeva studenata od čega 10 pravovremenih i potpunih, te jedan nepotpun, a odobravaju se ukupno 4 (četiri) studentske pomoći.

Zahtjeve su podnijeli slijedeći studenati od kojih su studenti od rednog broja 1. do rednog broja 4. sa najviše ostvarenih bodova ostvarili pravo na studentsku pomoć;

R.

Br.

S T U D E N T / I C A

Čl. 11. Pravilnika

Socijalni kriterij – mjesečni prihod po članu domaćinstva

Čl. 12. Pravilnika

Kriterij vrednovanja uspjeha u školovanju- prosjek ocjena

Čl. 13. Pravilnika

Socijalni kriterij – teže socijalne prilike domaćinstva

Ukupni

broj bodova

1.

Željka Lisec

Gornjoselska 28 A

49246 MARIJA BISTRICA

4.657,89:5=776,31

5 bodova

4,5

7 bodova

+ troje djece na školov.

5 bodova

17 bodova

2.

Monika Jakopec

Selnica 144

49246 MARIJA BISTRICA

nema prihoda

7 bodova

3,2

3 boda

+ troje djece na školov.

5 bodova

15 bodova

3.

Martina Hižar

Globočec 25

49246 MARIJA BISTRICA

nema prihoda

7 bodova

3,3

5 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

15 bodova

4.

Tomislav Bukvić

Selnica 39

49246 MARIJA BISTRICA

3.956,96:5=791,3

5 bodova

4,5

6 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

14 bodova

5.

Mirela Škuranec

Selnica 90

49246 MARIJA BISTRICA

4.657,89:4=1.013,45

3 boda

3,2

5 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

11 bodova

6.

Nives Štefanek

Poljanica Bistrička 95

49246 MARIJA BISTRICA

5.000,00:4=1.250,00

1 bod

4,6

6 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

10 bodova

7.

Josipa Sambol

Hum Bistrički 82 G

49246 MARIJA BISTRICA

12.647,19:4=3.161.79

0 bodova

4,3

7 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

10 bodova

8.

Andreja Pezić

Podgrađe 30

49246 MARIJA BISTRICA

5.494,91:4=1.373,72

1 bod

4,2

5 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

9 bodova

9.

Darija Forko

Nova cesta 5

49246 MARIJA BISTRICA

7.897,00:5=1.579,00

0 bodova

4,5

6 bodova

+ jedno dijete na školov.

3 boda

9 bodova

10.

Matija Jagar

Globočec 6

49246 Marija Bistrica

– nepotpun zahtjev

11.

Suzana Košec

Stubička cesta 65

49246 Marija Bistrica

– izvanredni student

NAPOMENA:

Sukladno članku 14. Pravilnika, u slučaju jednakog broja bodova dva ili više kandidata, prednost imaju kandidati sa većim brojem bodova po socijalnom kriteriju, što znaći veći broj bodova iz stavke prihoda po članu domaćinstva, zatim djeca poginulih u Domovinskom ratu ili djeca invalida domovinskog rata, samohrani roditelji, djeca sa teškoćama u razvoju, ostali članovi domaćinstva na redovitom školovanju.

Uputa o pravnom lijeku:Protiv ove objavljene rang liste može se podnijeti prigovor Načelniku Općine Marija Bistrica, u roku od 8 dana od dana objave rang liste, putem pošte preporučeno ili dostaviti osobno na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Komisija:

1. Suzana Herceg 2. Branimira Glavica 3. Sanja Čukman

Skip to content