„Komunalna vozila za ljepšu Bistricu“, KK.06.3.1.18.0011

Naziv projekta: KOMUNALNA VOZILA ZA LJEPŠU BISTRICU

Korisnik projekta: Lijepa Bistrica d.o.o za obavljanje komunalnih djelatnosti

Kratki opis projekta: Ovim projektom nabavljena su komunalna vozila za prikupljanje odvojenog otpada, što će doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu. Ujedno će se doprinijeti i oporabi otpada, što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada – jedno univerzalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada volumena 10 m3 i jedno specijalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom tip podizač doprinijeti će sustavnom gospodarenju otpadom te će se ispuniti uvjeti usklađivanja s europskim direktivama o otpadu koje je potrebno zadovoljiti u skladu sa zahtjevima pravne stečevine Unije u području okoliša koje su utvrdile zemlje članice.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Nabavom komunalnih vozila doprinijeti će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, doprinijeti će oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, provoditi će se informativne – edukativne  aktivnosti.

Rezultati projekta: nabavljena 2 komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada – jedno univerzalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada volumena 10 m3 i jedno specijalno komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje otpada s nadogradnjom tip podizač, prikupljeno 150 tona odvojenog komunalnog otpada, tiskano i distribuirano 2100 letaka o odvojenom prikupljanju otpada za kućanstva na području Marije Bistrice, izrađeno i distribuirano 3000 letaka o odgovornom postupanju s otpadom za turiste , nadograđena web stranica s edukativnim podacima o odvajanju komunalnog otpada, održane dvije edukativne radionice, izrađeno 300 komada edukativnih slikovnica/bojanki za djecu

Ukupna vrijednost projekta: 1.787.093,75 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.429.675,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 1.215.223,75 HRK

Razdoblje provedbe: 9.07.2020 – 9.07.2023.

Kontakt osoba za više informacija: 

  • Branka Herceg, dipl. oec, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  • e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 
  • telefon: 049/ 469 119, www.marija-bistrica.hr

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o Operativnom programu konkurentnost i kohezija možete pronaći na:

http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Lijepe Bistrice, društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti.“

Dokumenti:

Projekt „Komunalna vozila za ljepšu Bistricu“, KK.06.3.1.18.0011

Skip to content