Mjesni odbori

Mjesni odbori osnivaju se u svrhu neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima vezanim za njihov svakodnevni i neposredni interes. Zadaće Vijeća mjesnih odbora jesu da uoče i evidentiraju potrebe i probleme stanovništva na svom području te pronađu i predlože načine njihova rješavanja uz pomoć nadležnih odjela općinske uprave.

Izbori za Vijeće Mjesnih odbora 2023.g.

Mjesni odbor Tugonica
Obuhvaća naselje Tugonica.
Predsjednik: Vesna Puntarić
Zamjenik predsjednika: Ivan Lacković

Mjesni odbor Sušobreg Bistrički
Obuhvaća naselje Sušobreg Bistrički.
Predsjednik: Zdravko Semper
Zamjenik predsjednika: Tatjana Gregorić

Mjesni odbor Selnica
Obuhvaća naselje Selnica.
Predsjednik: Jurica Mitrečić
Zamjenik predsjednika: Dražen Vadlja

Mjesni odbor Poljanica Bistrička
Obuhvaća naselje Poljanica Bistrička.
Predsjednik: Ivan Gorički
Zamjenik predsjednika: Zdravko Jantolek

Mjesni odbor Podgorje Bistričko
Obuhvaća naselje Podgorje Bistričko.
Predsjednik: Stjepan Kruhak
Zamjenik predsjednika: Bernard Vedrina

Mjesni odbor Podgrađe
Obuhvaća naselje Podgrađe.
Predsjednik: Stjepan Gorički
Zamjenik predsjednika: Dražen Pezić

Mjesni odbor Laz Bistrički, Laz Stubički
Obuhvaća naselja Laz Bistrički i Laz Stubički.
Predsjednik: Mirela Mikuš
Zamjenik predsjednika: Stjepan Peček

Mjesni odbor Hum Bistrički
Obuhvaća naselje Hum Bistrički.
Predsjednik: Nikola Šimunec
Zamjenik predsjednika: Miroslav Štagar

Mjesni odbor Globočec
Obuhvaća naselje Globočec
Predsjednik: Juraj Šalamun
Zamjenik predsjednika: Zlatko Skočak

Mjesni odbor Marija Bistrica
Obuhvaća područje: Gornjoselska ulica, Ulica Ljudevita Gaja, Trg pape Ivana Pavla II., Šopčev prolaz, Nova cesta, Ulica kralja Tomislava, Zagrebačka ulica, Kolodvorska cesta i Stubička cesta.
Predsjednik: Josip Vrtarić
Zamjenik predsjednika: Zlatko Ivak

Skip to content