Na jučerašnjoj tematskoj sjednici Vijeća Općine Marija Bistrica predstavljeni su nalazi neovisne revizije financijskog poslovanja u 2012. i prvih šest mjeseci 2013. godine, koju je provelo revizorsko društvo Antares revizija d.o.o., a sukladno odluci na Općinskom vijeću od 10. srpnja 2013. godine, u svrhu utvrđivanja stanja kod preuzimanja ovlasti od strane novoizabranog načelnika Josipa Miličkog.

Revizija je provedena u razdoblju od srpnja do rujna 2013., a obuhvaćeno je poslovanje Općine Marija Bistrica, Turističke zajednice Marija Bistrica i Knjižnice.

Revizijom je, u bitnom utvrđeno sljedeće:

  1. Potrebno je unaprijediti aktivnosti u pogledu naplate i otpisa potraživanja.
  2. Pregledom je obuhvaćeno postupanje sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o koncesijama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, pri čemu je utvrđen niz formalnih i suštinskih propusta.
  3. Pregledom je utvrđen niz formalnih i suštinskih propusta u operativnom poslovanju, uslijed nedostatka internih pravila i uputa, kao i nedostatne i nepotpune dokumentacije.
  4. Revizijom Turističke zajednice utvrđeni su određeni formalni i suštinski propusti u dokumentaciji kojom se potvrđuje trošenje proračunskih sredstava.
  5. Potrebno je razmotriti pitanje udjela u Zagorskom vodovodu d.o.o.

U Mariji Bistrici, 20.09.2013.

Priopcenje za javnost nacelnika o nalazima revizije.pdf

Skip to content