Natječaj za popisivanje objekata na području Općine Marija Bistrica

Na temelju članka 46. Statuta Općina Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13) i zaključka načelnika Općine Marija Bistrica, KLASA: 363-05/15-01/1, URBROJ: 2113-/02-01-15-1 od dana 09. siječnja 2015. Općina Marija Bistrica objavljuje

POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA POPISIVANJE OBJEKATA OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE I OBVEZNIKA POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

  1. I. UVIJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:
  2. Kandidat za popisivanje mora biti radno sposoban, stariji od 18 godina, nezaposlena osoba ili student
  3. Prednost imaju kandidati s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica, kao i kandidati tehničkog usmjerenja, dobrih organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti
  1. II. PLAN POPISIVANJA OBJEKATA OBUHVAĆA:
  2. Utvrđivanje vlasnika i/ili korisnika obveznika plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor
  3. Utvrđivanje korisne površine objekata koji podliježu naplati komunalne naknade i poreza na kuće za odmor
  4. Utvrđivanje stvarnog stanja komunalne infrastrukture
  5. Ostale poslove vezane uz utvrđivanje/popisivanje objekata koji podliježu naplati komunalne naknade i poreza na kuće za odmor, u skladu sa obrascem zapisnika o utvrđivanju površina objekata za obračun komunalne naknade
  6. Očekivani angažman je 4-5 mjeseci

Nakon osposobljavanja kandidati za popisivanje objekata iz ovog natječaja biti će osposobljeni za utvrđivanje korisne površine objekata na terenu kao i za obavljanje svih drugih poslova vezanih uz utvrđivanje i kvalitetno prikupljanje podataka te njihovu naknadnu obradu, kao i upisivanje u bazu podataka prema potrebi. Izračunavanje prikupljenih statističkih podataka biti će također dio posla nakon provedenog popisa na terenu.

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave moraju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrice do 19. siječnja 2015.godine.

Uz prijavu potrebno je dostaviti i presliku indexa za studente.

Općina Marija Bistrica

Skip to content