Natječaj za prijavu kandidata za poslove naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte

KLASA: 340-08/18-01/2

URBROJ: 2113/02-01-18-2

Marija Bistrica, 20. ožujka 2018. godine

Na temelju odredbi članka 1. Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 23. veljače 2018.g. KLASA:340-08/18-01/2 URBROJ: 2113/02-1-18-1, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA POSLOVE NAPLATE PARKIRANJA

I KONTROLE PLAĆANJA PARKIRALIŠNE KARTE

I. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1. kandidat za obavljanje poslova može biti redovni učenik srednje škole koji je navršio 16 godina ili redovni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;

2. kandidat mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice;

3. prednost imaju kandidati s poznavanjem rada na PC-u, dobrim komunikacijskim vještinama, poznavanjem stranih jezika;

II. OD KANDIDATA SE OČEKUJE:

– obavljanje poslova u dane hodočašća ( subotom, nedjeljom i blagdanima),

– timski rad;

– odgovornost u radu;

Nakon donošenja odluke o odabiru kandidata s istima će se obaviti obuka za obavljanje poslova naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte odnosno izdavanja dnevne parkirališne karte na javnim parkiralištaima na području općine Marija Bistrica i to u vrijeme hodočašća, u periodu od 1.4.2018.g do 31.10.2018. godine.

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave moraju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 30. ožujka 2018. godine.

Obrazac za prijavu na natječaj za prijavu kandidata za poslove naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stanici www.marija-bistrica.hr .

Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti potvrdu učenika/studenta o upisanoj školskoj/studentskoj godini, presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima prijavljenima na natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Predsjednica povjerenstva

Branka Herceg, dipl.oec.

Natječaj

Obrazac

Skip to content