Natječaj za prijavu kandidata – za poslove naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte

KLASA: 340-08/24-01/2

URBROJ: 2140-22-04/6-24-2

Marija Bistrica, 29. ožujka 2024. godine

                Na temelju odredbi članka 1. Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 28. ožujka 2024. godine (KLASA: 340-08/24-01/2, URBROJ: 2140-22-01-24-1), Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA POSLOVE NAPLATE PARKIRANJA

I KONTROLE PLAĆANJA PARKIRALIŠNE KARTE

I. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1.   kandidat za obavljanje poslova može biti redovni ili izvanredni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;

  • kandidat mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice;
  • prednost imaju kandidati s poznavanjem rada na PC-u, dobrim komunikacijskim vještinama, poznavanjem stranih jezika;

II. OD KANDIDATA SE OČEKUJE:

  • obavljanje poslova u toku radnog tjedna te u dane hodočašća (subotom, nedjeljom i blagdanima),
  • timski rad;
  • odgovornost u radu;

       Nakon donošenja odluke o odabiru kandidata s istima će se obaviti obuka za obavljanje poslova naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte odnosno izdavanja dnevne parkirališne karte na javnim parkiralištima na području općine Marija Bistrica i to u trajanju cijele godine.

                Svi zainteresirani kandidati svoje prijave moraju dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 15. travnja 2024. godine.

Obrazac za prijavu na natječaj za prijavu kandidata za poslove naplate parkiranja i kontrole plaćanja parkirališne karte može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stRanici www.marija-bistrica.hr .

Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti potvrdu studenta o upisanoj studentskoj godini, presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

                Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

                S kandidatima prijavljenima na natječaj, provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Predsjednik povjerenstva

Matija Gabud

Obrazac

Skip to content