NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA PROMETNU JEDINICU MLADEŽI

KLASA: 340-08/21-01/1

URBROJ: 2113/02-04/1-21-2

Marija Bistrica, 9. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 21. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa na cestama na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/05), u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (Narodne novine 148/08) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 4. ožujka 2021.g. KLASA: 340-08/21-01/1, URBROJ: 2113/02-1-21-1, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA PROMETNU JEDINICU MLADEŽI

I. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1. pripadnik prometne jedinice mladeži može biti redovni učenik srednje škole, a koji je navršio 16 godina života ili redovni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;

 1. pripadnik prometne jedinice mladeži mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice;

 2. prednost imaju kandidati sa dobrom komunikacijskim vještinama te poznavanjem stranih jezika

  II. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA PRIPADNIKA OBUHVAĆA:

  Odabrani kandidati će pohađati program osposobljavanja pripadnika prometne jedinice mladeži koji se sastoji od:

  1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu

  2. pravila prometa

  3. prometne znakove

  4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

  Nakon osposobljavanja pripadnici Jedinice prometne mladeži biti će uključeni u poslove upravljanja prometom na križanjima i drugim mjestima, nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, kao i obavljanju drugih poslova uključujući i pružanje pomoći domaćim i stranim gostima pri snalaženju u prometu i to u vrijeme hodočašća, u periodu od 1.5.2021.g do 31.10.2021. godine.

  Svi zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 22. ožujka 2021. godine.

  Obrazac za prijavu na natječaj u Prometnu jedinicu mladeži može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stanici www.marija-bistrica.hr .

  Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti potvrdu učenika/studenta o upisanoj školskoj/studentskoj godini, presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

  Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

  S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

  Predsjednica povjerenstva

  Branka Herceg, dipl.oec.

Obrazac za prijavu kandidata

Skip to content