Natječaj za prijavu kandidata za prometnu jedinicu mladih

KLASA: 340-08/19-01/2

URBROJ: 2113/02-04/1-19-2

Marija Bistrica, 2. travnja 2019. godine

Na temelju članka 21. Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa na cestama na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 5/05), u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica (Narodne novine 148/08) i zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 2. travnja 2019.g. KLASA:340-08/19-01/2 URBROJ:2113/02-1-19-1, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJAVU KANDIDATA

ZA PROMETNU JEDINICU MLADEŽI

I. UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

1. pripadnik prometne jedinice mladeži može biti redovni učenik srednje škole, a koji je navršio 16 godina života ili redovni student, primjeren u učenju, ponašanju i radu;

  1. pripadnik prometne jedinice mladeži mora imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medinice;
  2. prednost imaju kandidati sa dobrom komunikacijskim vještinama te poznavanjem stranih jezika

II. PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA PRIPADNIKA OBUHVAĆA:

Odabrani kandidati će pohađati program osposobljavanja pripadnika prometne jedinice mladeži koji se sastoji od:

1. prometno-preventivni odgoj sudionika u prometu

2. pravila prometa

3. prometne znakove

4. upravljanje prometom i pružanje pomoći sudionicima u prometu.

Nakon osposobljavanja pripadnici Jedinice prometne mladeži biti će uključeni u poslove upravljanja prometom na križanjima i drugim mjestima, nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, kao i obavljanju drugih poslova uključujući i pružanje pomoći domaćim i stranim gostima pri snalaženju u prometu i to u vrijeme hodočašća, u periodu od 1.5.2019.g do 31.10.2019. godine.

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave mogu dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica do 19. travnja 2019. godine.

Obrazac za prijavu na natječaj u Prometnu jedinicu mladeži može se preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati te na web stanici www.marija-bistrica.hr .

Uz prijavu (ispunjeni obrazac) potrebno je dostaviti potvrdu učenika/studenta o upisanoj školskoj/studentskoj godini, presliku osobne iskaznice i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave koje nemaju potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Predsjednica povjerenstva

Branka Herceg, dipl.oec.

Obrazac za prijavu kandidata

GDPR

Skip to content