OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Temeljem članka 29. stavak 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22) objavljuje se OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske s popratnom dokumentacijom izlaže se na javni uvid u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica. Javni uvid će trajati od 3. svibnja 2023. godine u 7:00 sati do 18. svibnja 2023. godine u 15:00 sati. Zainteresirane osobe mogu dati primjedbe na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske najkasnije do isteka roka za javni uvid putem OBRASCA za sudjelovanje u javnom uvidu na e-mail: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr ili osobno/poštom na adresu Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica.

Prilozi:

Skip to content