Obavijest o pridržavanju agrotehničkih mjera sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Marija Bistrica

Obavještavaju se vlasnici i posjednici poljoprivrednih zemljišta na području općine Marija Bistrica da su sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica broj 9/22, 13/23 i 2/24), dužni održavati svoja poljoprivredna zemljišta čistim i uređenim te primjenjivati odgovarajuće agrotehničke mjere obrade tla. Zbog toga se pozivaju da u što kraćem roku poduzmu potrebne agrotehničke mjere na svojim poljoprivrednim zemljištima, kako ona ne bi zarasla višegodišnjim korovom i stvarala daljnju štetu susjednim parcelama zbog svojeg neodržavanja.

Ukoliko poljoprivredni redar Općine Marija Bistrica izlaskom na teren utvrdi drugačije, primijenit će se propisane prekršajne odredbe sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Marija Bistrica.

Stoga, molimo sve vlasnike i posjednike, da brinu o svojim poljoprivrednim zemljištima te time nastoje voditi brigu o očuvanju okoliša i zaštiti prirode na području općine Marija Bistrica. Nastojmo održavati čistim i urednim prirodu u kojoj boravimo, kako bismo je očuvali za buduće naraštaje.

Skip to content