Obavijest o provođenju sustavne deratizacije

OBAVIJEST O SUZBIJANJU ŠTETNIH GLODAVACA
Djelatnici ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službe provest će pregled objekata i prema utvrđenoj potrebi suzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa). Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca i/ili nekemijskih sredstava na sva mjesta gdje se najčešće pojavljuju štetni glodavaci (podrum, dvorište, kanalizacijski revizijski otvor i tavan). Ako u ili oko svojih objekata primjetite štetne glodavace ili njihove tragove molimo Vas da odmah nazovete ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službu na telefon 0992618729 ili 0912300599 radnim danom od 08 do 16 sati. Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka: 1. surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce 2. iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane 3. onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace 4. zabranjuje se dirati ili premiještati zatrovane mamce. Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu. IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVIT ĆE SE OD 23. SVIBNJA 2022. DO 13. LIPNJA 2022. OD 08 DO 16 SATI.
Napomena: troškove provedbe deratizacije snosi Općina Marija Bistrica.

Operativni plan

Obavijest

Skip to content