Obavijest o suzbijanju štetnih glodavaca

Djelatnici ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službe provest će pregled objekata i prema utvrđenoj potrebisuzbijanje štetnih glodavaca (štakora i miševa).

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca i/ili nekemijskih sredstava na sva mjesta gdje se najčešće pojavljuju štetni glodavaci (podrum, dvorište, kanalizacijski revizijski otvor i tavan).
Ako u ili oko svojih objekata primjetite štetne glodavace ili njihove tragove molimo Vas da odmah nazovete ZAG-VET d.o.o., SANIVET DDD službu na telefon 0992618729 ili 0912300599 radnim danom od 08 do 15 sati.
Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

  1. surađivati s izvoditeljima koji provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce
  2. iz dvorišta i podruma ukloniti smeće, osobito otpatke hrane
  3. onemogućiti malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace
  4. zabranjuje se dirati ili premiještati zatrovane mamce.

Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

IZLAGANJE ZATROVANIH MAMACA ZA ŠTETNE GLODAVCE OBAVIT ĆE SE OD 09. SVIBNJA 2023. DO 25. SVIBNJA 2023. OD 08 DO 15 SATI.

Napomena: troškove provedbe deratizacije snosi Općina Marija Bistrica.

Preuzmi: Operativni plan proljetne sustavne 2023.

Skip to content