Obavijest za stanovnike Općine Marija Bistrica

KLASA: 351-03/22-01/4

URBROJ: 2140-22-04/1-22-10

Marija Bistrica, 18. srpnja 2022. god.

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

UREĐENJA OPĆINE MARIJA BISTRICA

I

V. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA

UREĐENJA SREDIŠNJEG OPĆINSKOG NASELJA

MARIJA BISTRICA (UPA MARIJA BISTRICA1)

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica je na 9. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2022. godine donijelo Odluku o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica te Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica koje su objavljene u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica 8/22 i na temelju kojih započinje postupak izrade izmjena i dopuna predmetnih planova.

O datumu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da zahtjeve vezano uz izradu navedenih planova dostave u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica osobno, putem pošte preporučeno ili na email: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr i to do 17. kolovoza 2022. godine.

Kontakt tel. 049/469-119.

Jedinstveni upravi odjel

Općine Marija Bistrica

Skip to content