Odluka o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja

Na temelju odredbe članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/13) te odredbe članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) načelnik Općine Marija Bistrica Josip Milički donosi Odluku o objavi poziva za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja koju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Skip to content