Odluke 2013.

ODLUKU o pristupanju izradi Studije isplativosti osnivanja trgovačkog društva

ODLUKU O IZMJENI PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2013. GODINU

ODLUKU O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKU O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2013.godini

ODLUKU O IZMJENI PROGRAMA javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana Općine Marija Bistrica u 2013. godini

O D L U K U o odabiru ponuditelja – održavanje groblja

ODLUKU O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, INFORMIRANJU I SLOBODNOM UDRUŽIVANJU GRAĐANA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKU O SOCIJALNOM PROGRAMU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

O D L U K U o neprihvaćanju prijedloga o sklapanju ugovora o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Komunalac Konjščina d.o.o.

ODLUKU O IZMJENI P R O G R A M A ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2013. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA

O D L U K U O ČLANOVIMA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA

O D L U K U o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja – vodovodni materijal

ODLUKU o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Marija Bistrica

Odluke o usvajanju procjene ugroženosti

I. DOPUNA O D L U K E o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Marija Bistrica

O D L U K U o otkupnoj cijeni zemljišta za potrebe izgradnje dječjeg vrtića i potrebe proširenja svih sadržaja groblja sukladno DPU groblja

II. Izmjenu Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Marija Bistrica

O D L U K U o naknadi općinskom načelniku i zamjenici općinskog načelnika Općine Marija Bistrica

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O OSNIVANJU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA

O D L U K U o naknadi vijećnicima Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

O D L U K U o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica

ODLUKU O OSNIVANJU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA

Imenovanje odbora za izbor i imenovanja iz reda članova Općinskog vijeća

Imenovanje Mandatne komisija iz reda članova Općinskog vijeća

Imenovanje Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Skip to content