Odluke 2014.

ODLUKA O IZMJENI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O II IZMJENI PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKA O III. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014.GOD.

ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE MARIJA BISTRICA

ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2015. GODINI

ODLUKA O SOCIJALNOM PROGRAMU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2015. GODINI

ODLUKA O PROGRAMU JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, INFORMIRANJU I SLOBODNOM UDRUŽIVANJU GRAĐANA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O PLANU RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2015. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marija Bistrica za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2015 – 2017 GODINU

PRORAČUN OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2015. GOD.

III.IZMJENU PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2014. GODINI

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, INFORMIRANJU I SLOBODNOM UDRUŽIVANJU GRAĐANA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKA O IZMJENI PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O II. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014.GOD.

II IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O O OSNIVANJU RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARIJA BISTRICA

ODLUKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE KOD DODJELE GROBNIH MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA NA MJESNOM GROBLJU MARIJA BISTRICA I LAZ

PRORAČUN OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014.G. – FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

Odluka o planu razvojnih programa

Odluka o programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.

Odluka o socijalnom programu Općine Marija Bistrica za 2014. godinu

Odluka o programu javnih potreba u kulturi Općine Marija Bistrica za 2014. godinu

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2014-FUNKCIJSKA

Odluka o programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.g.

Odluka o izvršavanju proračuna za 2014.g

Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. g

Odluka o izmjeni programa javnih potreba u kulturi, sportu, informiranju i slobodnom udruživanju građana u 2013. godine

Odluka o izmjeni programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Marija Bistrica u 2013. godini

ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014.

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA 2013

PRORAČUN OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014.G. – OPĆI DIO

II. IZMJENA PRORAČUNA ZA 2013.G. – POSEBNI DIO

II. IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2013.G. – OPĆI DIO

Odluka o neprihvaćanju prijedloga o sklapanju ugovora o prijenosu poslovnog udjela trgovačkog društva Komunalac Konjščina d.o.o.

Odluka o odabiru ponuditelja – održavanje groblja

Skip to content