Odluke 2015.

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 2016. do 2019. GODINE

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJE BISTRICE ZA 2016. GODINU

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2015. godinu

III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUN ZA 2015.GODINU

PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016. – 2018.

PRORAČUN ZA 2016.GODINU

Odluka o prijenosu vlasništva – Brza cesta – Podgrađe Bistričko – Selnica

Odluka o prijenosu vlasništva – Brza cesta -Poljanica Bistrička – Tugonica

Odluka o prijenosu vlasništva – Brza cesta – Selnica

Isključenje nekretnina iz javnog dobra – Brza cesta – Podgrađe Bistričko – Selnica

Isključenje nekretnina iz javnog dobra – Brza cesta – Poljanica Bistrička-Tugonica

Isključenje nekretnina iz javnog dobra – Brza cesta – Selnica

Odluka o preuzimanju opreme i inventara u vlasništvu Općine Marija Bistrica

Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb

V izmjena Plana nabave za 2015.g.

Odluka o promjeni i dopuni Statuta Općine Marija Bistrica

II izmjena i dopuna Proračuna Općine Marija Bistrica za 2015.godinu

ODLUKA O KUPNJI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U LAZU BISTRIČKOM

ODLUKA O PREMJEŠTAJU PRODAVAČA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ VLASTITE PROIZVODNJE

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Marija Bistrica, Plana zaštite i spašavanja Općine Marija Bistrica i Plana civilne zaštite

IV IZMJENU PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2015. GODINI

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.01.2015 – 30.06.2015

Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta dječjeg vrtića „Pušlek“

III IZMJENU PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2015. GODINI

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje asfaltiranih nerazvrstanih na području Općine Marija Bistrica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta, nabava, doprema i ugradnja kamenog agregata na području Općine Marija Bistrica

ODLUKA O DONOŠENJU III CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARIJA BISTRICA

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Odluka o pokretanju postupka stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2014.-31.12.2014.GODINE

ODLUKA O IZRADI URBANISTIČKOG UREĐENJA ZONE GROBLJA I JAVNOG PARKIRALIŠTA , MARIJA BISTRICA

ODLUKA O IZRADI II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SREDIŠNJEG OPĆINSKOG NASELJA MARIJA BISTRICA (UPU MARIJA BISTRICA 1)

II IZMJENU PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2015. GODINI

Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba i/ili usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova procijenjenje vrijednosti do 500.000,00

I IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2015 G

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, INFORMIRANJU I SLOBODNOM UDRUŽIVANJU GRAĐANA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA OSTVARENOG U PRORAČUNU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2014.GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2014.-31.12.2014.GODINE

ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA

ODLUKA O UKLJUČIVANJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U AKCIJU “GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE“

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA

ODLUKU O IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARIJA BISTRICA 2015. – 2020.

I IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA U 2015. GODINI

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2014 GODINU

ODLUKA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKU O IZVRŠENJU PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE MARIJA BISTRICA U 2014. GODINI

ODLUKU O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA

PLAN NABAVE ZA 2015.GODINU

Skip to content