Odluke 2016.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017. GODINU

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2016. godinu

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica, Opskrba vodom naselja Hum Bistrički, Donja i Gornja Selnica

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU MB-1) (pročišćeni tekst)

Pravilnik o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore darovitim učenicima i studentima

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica, Opskrba vodom „niske zone“ naselja Marija Bistrica- VODOSPREMNIK „CERINE“

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Pušlek”

Odluka Plana i Procjene zaštite od požara

Odluka o ukidanju javnog dobra – Brza cesta – Poljanica Bistrička 7078

Odluka o ukidanju javnog dobra 386-1 i 2844-1 k.o. Marija Bistrica

Odluka o osnivanju prava služnosti k.o. Poljanica kčbr. 7675-2 i 7078

Odluka o osnivanju prava građenja – DV Pušlek

ODLUKA O DODJELI POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018. GODINE

Odluka o dodjeli javnih nagrada i priznanja Općine Marija Bistrica

Dopuna Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Marija Bistrica – Dodatak 1

Dopuna Odluke o koeficijentima JUO

Odluka o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

ODLUKA O PRAVU SLUŽNOSTI – Selnica 7824-1, 7826-1

ODLUKA O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI – Selnica 7675-2

ODLUKU O OSNIVANJU PRAVA SLUŽNOSTI – Poljanica Bistrička

Strategija razvoja Općine Marija Bistrica

Odluka o naknadi za razvoj na uslužnom području

Odluka o ukidanju javnog dobra – Brza cesta – Selnica k.č. 7824-1, 7826-1

Odluka o ukidanju javnog dobra – Brza cesta – Poljanica Bistrička

Odluka o ukidanju javnog dobra – Brza cesta Selnica – k.č. 6454-1

Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja groblja Marija Bistrica

ODLUKA O PRIHVAĆANJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE MARIJA BISTRICA 2016. – 2020.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2015 GODINU

Odluka o otpisu spornih i sumnjivih potraživanja Općine Marija Bistrica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanje javne rasvjete na području Općine Marija Bistrica

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone groblja i Javnog parkirališta

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU MB-1)

Skip to content