Odluke 2017.

Prijedlog za promjenu člana Nadzornog odbora društva Lijepa Bistrica d.o.o.

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2018. GODINU

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marija Bistrica za 2017. godinu

Odluka o porezima Općine Marija Bistrica

Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta – zimska služba na području Općine Marija Bistrica

Odluka o kupnji zemljišta u Mariji Bistrici, Tugonica

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Marija Bistrica

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Marija Bistrica (PROJEKT NEWLIGHT)

Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Marija Bistrica

Izvještaj o izvršenju proračuna – POSEBNI DIO Za razdoblje od 01.01.2017 do 30.06.2017

Izvještaj o izvršenju proračuna – OPĆI DIO za razdoblje od 01.01.2017 do 30.06.2017

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2017.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. – 30.06.2017. GODINE

Odluka o izdavanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi

Odluka o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Marija Bistrica za 2017. godinu

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Marija Bistrica

Odluka o prihvaćanju Pisma namjere suradnji na provedbi projekta „Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda za područje Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar – Zlatar Bistrica – Marija Bistrica – Konjščina – Lobor“ te „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Oroslavju” i „Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zlatar-Bistrici”

Odluka o izdavanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

Skip to content